Top Menu

teoretisk-utbildningsplan

Teoretisk utbildningsplan

På Josefssons trafikskola erbjuder vi Dig sex lärarledda teorilektioner på kvällstid. Om Du har missat någon lektion på teorikursen kan Du vid ett senare tillfälle ta igen lektionen. Lärarledda teorilektioner hålls i teorisalen på Josefssons trafikskola på Storgatan 23 i Falköping. Under lektionerna följer vi läroboken som presenteras genom presentationsprogrammen Kyenote, Microsoft Powerpoint, Word och Apple Airplay som visas på storbild. Vi utför dessutom undervisningen på en whiteboardtavla för att närmare förklara teoretiska koncept. Hos Josefssons trafikskola kan Du även träna på teoriprovet på våra datorer under kontorstid. Vår receptionist hjälper dig med att finna rätt undervisningsmaterial och vägleder dig om hur du på ett effektivt sätt använder STR:s teoriprogram Elevcentralen och material i form av böcker, broschyrer och häften. Självvärdering av kunskaper: En god grund är förstås att Du läst igenom läroboken och även varit närvarande på de lärarledda teorilektionerna. När Du sitter och övar på teorifrågor hos oss kommer vi att närmare hjälpa dig med de moment som Du behöver stöd med efter att ha analyserat resultatet på Ditt provtest. Alla som är inskrivna hos oss, behöver redovisa att de har tillräckligt goda teorikunskaper innan de skickas på prov. Vi kontrollerar alla elevers kunskapsnivå genom STR-TK-programmet i våra datorer. När Du är godkänd hos oss på Elevcentralens slutprov, hjälper vi Dig att boka teoriprovet hos Trafikverket.

Teorilektionerna nedan handlar till större delen om:

  1. Inledning (inlärning mm.)
  2. Körning Landsväg (m.fl)
  3. Bilens huvuddelar
  4. Mörker (särskilda förhållanden)
  5. Människan (och mognadsprocessen)
  6. Miljö
  7. Genomgång: Körkortsteori (Det är ett nytt teorilektionsmoment på JTS fr.o.m. 2015 den 6 augusti. -Ta med mobil/laptop/surfplatta och läroböckerna så kan ni träna Elevcentralen, tillgång till snabbt WiFi finns och vi har 2 st laptops att låna på plats. Så får ni hjälp med/stöd för ert studerande.)

Producerad av STARJIVE STUDIOS