Top Menu

ovningskorning

Övningskörning

Du måste öva och uppleva många olika situationer för att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra.

Krav för att få övningsköra

För att få övningsköra behörighet B med Trafikskola ska du

  • ha fyllt 16 år om du bara ska övningsköra med personbil
  • ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för

Att övningsköra privat är ett bra komplement till skolans utbildning så du får mer körvana. Fördelen med en trafikskola är att en van utbildare kan se när du är tillräckligt skicklig för att öka svårighetsgraden i utbildningen. Om du inte lär dig rätt saker i rätt ordning hamnar du lätt i farliga situationer för tidigt i utbildningen. Du bör börja med några lektioner på trafikskolan för att göra det så effektivt som möjligt och det är bra om din privata handledare är med i bilen under körlektionerna. Läraren kan då ge tips och råd för fortsatt träning hemma.

För att få övningsköra privat måste du ha gått en introduktionsutbildning någon gång under de senaste fem åren och ha en godkänd handledare som har uppsikt över din körning. Det är handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.

För att få övningsköra ska du:

• Ha fyllt 16 år om du enbart ska övningsköra med personbil
• Ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil
• Ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med tillkopplat lätt släpfordon
• Ha ett giltigt körkortstillstånd

Du behöver erfarenhet när du ställs inför problem, och den kan du bara bygga upp genom att utsättas för olika situationer tillräckligt många gånger i olika trafikmiljöer. På så sätt lär du dig att lösa de problem som uppstår i trafiken på ett naturligt och smidigt sätt. Du ska bli beredd att självständigt bedöma och handla rätt i komplexa trafiksituationer.

En övningskörningsskylt ska vara synlig på fordonet vid övningskörning. Vid privat övningskörning ska fordonet ha en grön skylt med texten ÖVNINGSKÖR. Trafikskolor har en röd skylt vid övningskörning. Skylten ÖVNINGSKÖR ska vara placerad så att den är väl synlig bakifrån.

När du övningskör privat ska din handledare ha med handledarbeviset för att kunna visa upp detta vid en eventuell kontroll.

Producerad av STARJIVE STUDIOS