Top Menu

Teorilektioner

För att du skall bli en säker förare i trafiken måste du kunna mer än att ratta en bil och känna till vägmärkena. Därför rekommenderar vi vårt teoripaket. Det innehåller lärarledda teorilektioner, körkortsboken, teori- och körhäfte och olika program på dator för att underlätta inlärning.

Du får även information om nya lagar och regler som kommer under perioden. Du kan även köpa delar av teoripaketet om det passar dig. 7 st lärarledda teorilektioner. Tala med oss på Trafikskolan.

För att se vilket teorilektionsmoment som kommer närmsta Söndag, se startsidan.
Teorilektionerna hålls alltid på Söndagar Kl 17:00. Välkomna!

Teorilektionsmoment i nummerordning:
1: Inledning (inlärning mm.) 2: Körning Landsväg (m.fl)
3: Bilens huvuddelar4: Mörker (särskilda förhållanden)
5: Människan och mognadsprocessen
6: Miljö
7: Genomgång: Körkortsteori (Det är ett nytt teorilektionsmoment på JTS fr.o.m. 2015 den 6 augusti. -Ta med mobil/laptop/surfplatta och läroböckerna så kan ni träna Elevcentralen, tillgång till snabbt WiFi finns och vi har 2 st laptops att låna på plats. Så får ni hjälp med/stöd för ert studerande.)

Om du missar en teorilektion så kan du göra motsvarande test på Elevcentralens Fas U för att ta del av momentet.

[one_half last]

elevcentralen

Dyslexi
TEORIHJÄLP PÅ JOSEFSSONS TRAFIKSKOLA
Om du har läs/skrivsvårigheter, dyslexi, eller av någon annan anledning behöver extra hjälp med teorin så kan vi hjälpa dig.
Vi kan erbjuda dig lättlästa körkortsboken som är inläst på CD skiva, med tillhörande teorihäfte för 480kr.
Du kan få alla teorifrågor med ljudstöd, både här på trafikskolan och via Elevcentralen hemma, utan extra kostnad.
Du är alltid välkommen att gå på våra lärarledda teorilektioner på Söndagar KL 17:00. Du får självklart gå på dessa teorilektioner hur många gånger du vill, det kostar inget extra.
Vi erbjuder även privata teorilektioner. På dessa lektioner väljer du själv vad du vill gå igenom. Därför är det viktigt att du har börjat plugga teori, körkortsfrågorna innan. Detta för att få bästa effektivitet på lektionen, och räta ut de frågetecken som finns/fanns! Lektionerna är 60 minuter långa och kostar 400kr.

TRAFIKVERKET
När du är vid målet och ska göra ditt teoriprov på Trafikverket finns följande alternativ.
1. Frågor med ljudstöd, så du kan lyssna istället för att läsa. Principen är den samma som på trafikskolan. För detta krävs INGEN ansökan då alla datorer på Trafikverket har ljudstöd.
2. Förlängd provtid. Trafikverket kan ge dig 25 minuters extra tid vid provtillfället. För detta krävs en ansökan. (se länk till blankett nedan)
3. Muntligt prov. Elev och Instruktören sitter enskilt, provet sker muntligt med hjälp utav bilder och diskussion.
Provtiden är 2 x 45 minuter. För detta kvävs ansökan. (se länk till blankett nedan)
Länk till blankett för förlängd provtid/muntligt prov

Klicka här för att komma till blanketten

Körkortonline.se

Producerad av STARJIVE STUDIOS