Top Menu

Riskettan B

För att se utbildningsdatum, gå till Startsida

Kursplan Riskettan – Riskutbildning för B-körkort

Sedan den 1/9 2009 är Riskutbildning 1 (Riskettan) en obligatorisk del av körkortsutbildningen.
Utbildningen omfattar ämnena riskbeteende, trötthet, alkohol och andra droger.
Till denna utbildning krävs föranmälan.

 • Obligatorisk teoretisk utbildning för Personbil, behörighet B
 • Kom senast 15 min innan kursstart för legitimering och betalning
 • Kurstiden är drygt 3 tim. exklusive raster
 • För att bli godkänd krävs närvaro under hela kurstillfället          
 • Vi bjuder på fika
 • Max 16 deltagare
 • Riskettan sker i resp. trafikskolas teorilokal på Dotorpsgatan  15 D.

Riskettan

Pris 690 kr inklusive exklusiv material 

Nästa R1:a kursen se startsidan.

Det finns fördelar med att antingen ha gått Risk 1:an tidigt eller sent i utbildningen. Tidigt för att snabbt få viktiga kunskaper för vardagen, sent för att ha erfarenhet från all teoriinlärning och praktisk erfarenhet från körträningen för att bättre kunna reflektera under riskutbildning 1, för att du då fått viss erfarenhet av att vistas i trafiken.

Kursens syfte

 • Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.
 • Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Kurs-mål

 • Eleven ska efter riskutbildning 1 ha förståelse för varför man ska vara alkohol- och drogfri i samband med körning samt förstå vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Kurs-innehåll

 • Riskfyllda beteenden                            
 • Trötthet
 • Alkohol och andra droger

Delmål: a, riskfyllda beteenden (60 minuter)
Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:

 • Återge skillnaden i olycksstatistik mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor
 • Återge hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet
 • Återge hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobiltelefoner, stress, lek, etc
 • Redogöra för hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka konsekvenser det kan få.

Kort paus för kaffe och kaka: 10 minuter

Delmål: b, trötthet (60 minuter)
Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:

 • Återge de regler som gäller för trötthet i trafiken
 • Redogöra för vilken betydelse sömnen har och hur tröttheten kan påverka föraren i samband med körning
 • Redogöra för hur man kan känna igen och uppmärksamma trötthetskänslan
 • Redogöra för hur man undviker de risker som trötthet medför i samband med körning

Kort paus för kaffe och kaka.: 10 minuter

Delmål: c, alkohol och andra droger (60 minuter)
Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:

 • Återge rattfylleriets omfattning
 • Återge de regler som gäller för rattfylleri
 • Redogöra för hur alkohol och andra droger påverkar kroppen, beteendet och körförmågan på kort och lång sikt
 • Redogöra för vilka konsekvenserna kan bli om man kör påverkad av alkohol eller andra droger eller om man åker med en förare som är påverkad
 • Redogöra för vad man kan göra för att undvika att man själv eller andra kör eller åker med förare påverkade av alkohol eller andra droger

Självvärdering
Målet är uppnått när eleven:

 • bedömer sin förmåga och motivation att undvika de beteenden och andra faktorer som kan medföra risker i trafiken
 • värderar det egna ansvaret för sin egen och andras säkerhet i trafiken.
 • Med muntliga frågor under kursens gång kontrollerar vi om eleven har förstått budskapet.
 • Om eleven har språkförståelseproblem ska eleven ha med sig en tolk som under kursens gång kan översätta vad som sägs och delge gruppen elevens synpunkter till övriga elever. Det är inget krav på att tolken ska vara legitimerad tolk, bara personen i fråga kan språken.

Elevens förberedelse inför kursen

 • Eleven bör inför kursen förbereda sig genom att läsa igenom avsnittet ”Människan” i Körkortsboken och även Riskettan B-boken, som uppmanar eleven att ta ställning och ifrågasätta eget riskbeteende och reflektera över innehållet. Samt läsa igenom för att vara insatt i kraven som ställs på eleven för att bli godkänd så att inga missförstånd kan uppstå.
 • Vi önskar också att eleven informerar om egen erfarenhet från allvarlig trafikolycka, rattfylla, alkoholism i familjen och dylikt för att vi ska kunna ta hänsyn till det under kurstillfället.
  Vid samtycke kan eleven även delge dessa egna erfarenheter för gruppen.

Personlig utbildningsplan/Utbildningskontroll
Material och metoder som används under och efter kursen:

 • Lärarmaterial från STR
 • Risk 1 B- boken
 • Metoder jag har lärt mig under lärarutbildning. bl.a. grupparbete, 4 hörn, ja-nej-kanske, bikupa o.s.v
 • Körkortsboken
 • Video: Säkrast så (Vägverket)
 • Video: Alkoholrelaterade olyckor                                                                             
 • Video Trötthet.
 • Video Droger
 • Video SMS
 • Slutet
 • Broschyrer från Trafikverket.och Transportstyrelsen

Kravnivå
Vad som krävs av eleven för att bli godkänd ska du (uppsatta krav från myndigheten)

 • Vi kräver att eleven deltar aktivt i reflektioner, diskussioner och värderingsövningar m m.
 • Vara närvarande hela tiden (180 min)
 • Delta aktivt i reflektioner, diskussioner mm.
 • Visa att du har tillgodogjort dig kursens budskap genom att besvara muntliga frågor under kursens gång. Alternativt skriva en kort reflektion eller berätta om dina reflektioner för läraren enskilt efter kursens slut.

Risk:ettan. Kurs om Risker på Vägen.
Risk:ettan Fredag 1 Juni Tid 09:00-12:00
Pris: 690 kr Rabatt 200 kr för den som bokar Halka Risk2:an
Risk:etta boken: 100 kr
Betala i förskott med Bankgiro 508-2516
Eller Swish 123 481 96 37
Anmäla er via mejl: jts.trafikskola@gmail.com
Dock vi har semester stängt 2018-05-10 Till 2018-05-29
Ange ditt namn och personnummer.
Glöm inte att legitimera dig när du kommer in.
Välkomna!

                                   
JTS Trafikskola AB
Dotorpsgatan 15 D,  521 47 Falköping

Producerad av STARJIVE STUDIOS